Sikkerhet

Sikkerhetsinstruks for gyldig passasjeransvarsforsikring

En opplevelsestur med RIB kan aldri bli helt fri for risiko, og inneholder blant annet lek i bølger, kjøring i hastigheter over 40 knop. Les derfor nøye igjennom før du signerer.

Denne turen vil bare gå i farvann hvor passasjeransvarsforsikringen gjelder (da båten ihht passasjerforskriften befinner seg i fartsområde 3 eller mindre). Båten med passasjerer er forsikret for inntil 30 millioner pr samlet skadetilfelle. Medbrakt utstyr er under ingen omstendigheter dekket av forsikringen.

Sikkerhetsbriefing med gjennomgang av spørsmål fra deltakere før hver tur/event/utflukt er obligatorisk. Du er selv aktivt med på å redusere risikoen om bord ved måten du opptrer på under turen.

Lindesnes Havhotell legger stor vekt på sikkerheten til passasjerene på turene. For å få dette til er det noen punkter som må gåes igjennom.

1. Bekledning
Noe bekledning låner vi ut, som flytedrakt, flytevest og kjørebriller. Hva som blir brukt er avhengig av været på dagen da turen skal gå.
Videre så er det viktig å ha med seg noe bekledning, dette er også avhengig av årstiden. Men man trenger alltid stødig og godt fottøy, og resten blir opptil årstiden og været.

2. Oppførsel i båten
Alle passasjerer vil ha vært sitt sete under turen, det er viktig å observere hva som blir sagt om dette i båten før turen starter.
Så lenge båten går i fart som er høyere enn 5 knop, skal alle fortrinnsvis sitte på setene. Ved grovere sjø kan det være behov for å stå for å kunne være med på å dempe landingene med beina.
Hør alltid på det båtfører sier, da dette vil bidra til økt sikkerhet.

3. Røyking og brannfare
I våre båter som er drevet med bensinmotorer er det en betydelig mengde bensin ombord. Dette er i seg selv ikke farlig så lenge våre regler angående røyking respekteres. Det vil si at på brygga og ombord i båtene er det totalforbud mot røyking. Dette gjelder både passasjerer og mannskap.

4. Helse og havrafting
Det er noen helsemessige årsaker som tilsier at man må være forsiktig med å delta på havrafting. Dette har sin bakgrunn i at havrafting kan være fysisk krevende å delta på. Imidlertid så kan vi tilpasse vårt kjøremønster for de som ønsker alikevell ønsker å delta.
Følgende må det taes hensyn til, eventuelt å ikke delta:
• Graviditet, dette er inviduelt.
• Ryggskader
• Kneskader
• Generell kondisjon, hvis denne er veldig lav.
Vi advarer på denne måten fordi vi ikke ønsker at man skal ha deltat på noe som gir ytterligere skader og problemer seinere.
Gi båtfører beskjed hvis det er ting som bør taes særskilt hensyn til.

5. Alkohol og havrafting
Vi har en lav toleranse for beruselse om bord, alle som Båtfører anser for å være for beruset vil bli stående igjen.
På de turer der mat er en del av turen tillates et normalt alkohol forbruk til maten, men man skal alikevell være klar over at man skal på en båttur tilbake igjen også.
De som skal på utdrikningslag anbefales å ta drikken etter båtturen, da det er både farlig og vanskelig å stå på vannski med noen øl innabords.

Igjen så er det båtfører som har siste ordet hvis det er noen som er synlig beruset før avgang.

Del